Doe mee voor minder CO2

06 03 klimaatneutrale gemeente HHoeilaart heeft zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens 20 % terug te dringen. Dit werd ondertekend in de Burgemeesterconvenant.
HOEILAART KLIMAATNEUTRAAL is niet alleen een zaak van de burgemeester. Ook van jou.
Hoe kunnen we als Hoeilanders minder broeikasgassen uitstoten? Wat kunnen we doen op vlak van isolatie, mobiliteit, eetgewoonten, …? Kom naar de Info- en brainstormingsavond en breng ideeën en suggesties mee.
De boekenpiramide in de bib staat alvast vol met dit thema. Laat je inspireren.

Wat? een info- en participatieavond over wat we samen kunnen doen voor een beter evenwicht tussen mens en natuur
Wanneer? woensdag 3 juni om 20u
Waar? GC Felix Sohie, cafetaria
Voor wie? iedereen die bezorgd is om de toekomst van de wereld
Info? milieudienst@hoeilaart.be, tel. 02 6582875

natuurlijk low inpact groeten eco